Dobrý den, jsem
Zbyněk Meškán

Působím jako soudní znalec v oboru Ekonomika, specializace Ceny a odhady nemovitých věcí, movitých věcí, vybavení dílen, mechanizační prostředky, nákladní a osobní vozidla, stroje a strojní vybavení, sportovní a rekreační lodě, plavidla a lodní příslušenství. Jmenován jsem byl Krajským soudem v Českých Budějovicích.

Jsem zároveň certifikovaným odhadcem pro oceňování věcí nemovitých. Certifikace mi byla udělena Certifikačním orgánem Ústavu soudního inženýrství při Vysokém učení technickém v Brně.
 

Znalecké odhady zpracovávám v rámci celé České republiky, prioritně v Jihočeském a Středočeském kraji. 

 

Těším se na spolupráci s Vámi.

Odbornost


Spolehlivost


Rychlost


Profesionalita


Oceňování věcí
nemovitých

Předmět oceňování
věcí nemovitých

 • Byty
 • Rodinné domy
 • Bytové domy
 • Rekreační objekty – chaty a chalupy
 • Pozemky
 • Administrativní budovy
 • Penziony
 • Hotely
 • Kanceláře
 • Průmyslové areály
 • Výrobní haly
 • Garáže a vedlejší stavby
 • Lesy a trvalé porosty
 • Rybníky a vodní plochy

Účel oceňování
věcí nemovitých

 • Stanovení zjištěné ceny pro daň z převodu nemovitosti
 • Stanovení zjištěné ceny pro daň darovací
 • Stanovení zjištěné ceny pro dědické řízení
 • Stanovení zjištěné ceny podle příslušných cenových předpisů pro potřeby rozvodového řízení, včetně návrhu hodnoty obvyklé
 • Stanovení tržní ceny jako podkladu pro peněžní ústavy pro poskytnutí úvěrů

Znalecké odhady zpracovávám v rámci celé České republiky, prioritně v Jihočeském a Středočeském kraji. 

Orientační ceník
oceňování věcí nemovitých

Každý případ má svá specifika, proto uvádím ceny orientační.
Přesná výše předem sjednané odměny se odvíjí od náročnosti zadání, od charakteru požadované finální dokumentace (posudek či odhad), od kvality dodaných podkladů a vzdálenosti předmětu oceňování od sídla mé společnosti.

Byt
4.500 - 6.500 Kč
Rodinný dům
5.500 - 10.000 Kč
Bytový dům
13.000 - 25.000 Kč
Rekreační chata
5.000 - 8.000 Kč
Pozemek
3.500 - 4.900 Kč
Administrativní budova
15.000 - 50.000 Kč
Penzion
9.500 - 50.000 Kč
Kancelář
6.500 - 9.000 Kč
Pozemek - online zpracování
1.500 - 2.500 Kč
Bytová j. - online zpracování
2.500 - 3.500 Kč
Rodinný dům - online zpracování
3.000 - 4.000 Kč
Rekreační chata - online zpracování
3.000 - 4.000 Kč

Spolupráce
krok za krokem

1
Sdělte mi svůj požadavek telefonicky, emailem nebo přes kontaktní formulář.
2
Prohlédnu a zdokumentuji předmět oceňování.
3
Předáte mi nezbytné podklady.
4
Vyhotovím znalecký posudek či odhad do 5 pracovních dnů ode dne dodání nezbytných podkladů z Vaší strany.

Oceňování věcí
movitých

Předmět oceňování
věcí movitých

 • Motorová vozidla ( osobní, nákladní ) 
 • Pracovní stroje, mechanizační prostředky 
 • Sportovní a rekreační lodě 
 • Plavidla a lodní příslušenství 
dále veškeré vybavení
                                       - bytů
                                       - kanceláří
                                       - škol
                                       - obchodů
                                       - restaurací
                                       - hotelů
                                       - průmyslových provozů a dílen


 
 

Účel oceňování
věcí movitých

Pro firmy

 • Prodej a vyřazení majetku z evidence
 • Zařazení nakoupeného majetku do evidence
 • Ocenění majetku k současnému nebo zpětnému datu
 • Určení výše škody při pojistných událostech
 • Výpočet škody způsobené obchodními partnery nebo zaměstnanci
 • Určení výše škody ve výrobě či při dopravě

Pro soukromé osoby

 • Nákup a prodej majetku
 • Vypořádání majetku v případě dědictví, rozvodu, převodu nebo předmanželských smluv
 • Výpočet škod při pojistných událostech, škod způsobených trestnou a vandalskou činností nebo škod způsobených v zaměstnání

Znalecké odhady zpracovávám v rámci celé České republiky, prioritně v Jihočeském a Středočeském kraji. 

Orientační ceník
oceňování věcí movitých

Každý případ má svá specifika, proto uvádím ceny orientační.
Přesná výše předem sjednané odměny se odvíjí od náročnosti zadání, od charakteru požadované finální dokumentace (posudek či odhad), od kvality dodaných podkladů a vzdálenosti předmětu oceňování od sídla mé společnosti.

Osobní vozidlo
4.000 - 6.500 Kč
Nákladní vozidlo
5.000 - 8.500 Kč
Stroj
4.000 - 7.000 Kč
Sportovní a rekreační lodě
5.000 - 20.000 Kč
Osobní vozidlo - online zpracování
1.500 - 2.500 Kč
Nákladní vozidlo - online zpracování
2.500 - 3.500 Kč
Stroj - online zpracování
2.000 - 3.500 Kč
Sportovní a rekreační lodě - online zpracování
3.500 - 4.500 Kč

Spolupráce
krok za krokem

1
Sdělte mi svůj požadavek telefonicky, emailem nebo přes kontaktní formulář.
2
Prohlédnu a zdokumentuji předmět oceňování.
3
Předáte mi nezbytné podklady.
4
Vyhotovím znalecký posudek či odhad do 5 pracovních dnů ode dne dodání nezbytných podkladů z Vaší strany.

Kontakt

Ing. Zbyněk Meškán, MBA

+420 777 729 820
znaleckyodhad@gmail.com
IČ: 67141048

Sídlo společnosti:
Pod Vodárnou 297
373 67 České Budějovice

Pobočka:
Panuškova 1301/4
140 00 Praha 4